Pages

Laskar Kenthos Steroba, Sekumpulan Anak Pramuka Penegak SMK Negeri 2 Banyumas, yang beralamat di Jl. Pramuka No. 42 Banyumas Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah Telp. (0281) 796083 Kode Pos 53192

Jumat, 02 Agustus 2013

Kamus Ugal - ugalan versi ngapake Laskar Kenthos

@ fb admin ya sobat...???
krizz_bgd@ymail.com
Krizzphiet Pangeran Cintha de'Astadjiim

Kamus INGGRIS JAWA NGAPAK..

1. Yes mother dont do that: Yo mbok ojo ngono..
2. Your head: enDas mu..
3. Your eyes: Matamu...
4. Your bald head: Gundulmu!!
5. Your knees falling down: Dengkulmu anjlog!!
6. Your bellybutton on fire: Udhelmu kobong!!
7. Your auntie's money: duwite mbokdemu tah?
8. Your grandfather money: Duwite mBahmu!!
9. Your auntie teach you about that?: Mbokdemu
sing ngajari yoo??
10. Your mother goalkeeper: Mbokmu kiper ...
11. Like that yes like that but don't be like that:
Ngono yo ngono ning ojo ngono
12. My body is not delicious today = Awakku lagi
ngga enak.
13. Your face far away: Raimu adoh
14. Your lips: Lambemu
Kata-kata tambahan terpopuler:
a. Your bellybutton turn up: Udelmu bodong
b. Your head smell gum benzoin: nDhasmu
mambu menyan
c. Cricket!!!: Jangkrik/diancuk
d. Your head was blown = nDasmu njeblug
e. Your eyes are blind = Matamu picak
f. Wanna eat your head: Tak kletak ndasmu!
So why or a jump you…Jump you go down tell a….
So why or a cat em you…Cat em you peace and ga
why gell a…
Maksunye Lagu ini nih....
"Suwe ora jamu.... jamu godong telo....suwe ora
ketemu....ketemu pisan gawe gelo..."
Sugeng awan lur..

sumber : https://www.facebook.com/DUNIASEPAKBOLA.FRESHFUN/posts/474536345958001
Lawakan Humor Ngapak – Bule Geseng. Artikel ini merupakan artikel tentang lawakan atau humor versi bahasa ngapak (humor ngapak Banyumas). Bagi anda yang orang asli Ngapak (Barlingmascakeb dan sekitarnya) mungkin kata-kata humor dalam bahasa ngapak (dagelan Banyumas) ini tidak akan sulit untuk anda cerna. Tetapi bagi anda yang berasal dari luar daerah anda juga tetap dapat membaca artikel humor ngapak ini sekaligus untuk belajar kamus bahasa Ngapak. Selamat membaca!
Suatu hari Guplo, seorang bekpeker ngapak asli mBanyumas City, kepengin benget dolan maring Jerman merga kepengin ketemu idolane pemain bola Ronaldo (Ronaldo koh neng Jerman njah? Mbuh kuek, kembarane ndean). Akhire nekat nebeng kapal apa bae sing ana tulisane “Made In Germany” sing kirane lajune maring ngulon. Rong ndina perjalanan akhire Guplo tekan maring pelabuhan, jebule wis neng Australia. Ndarani wis gutul, Guplo langsung lunga jalan-jalan maring tengah kota. Neng kota kuwe akeh hal-hal anyar sing nggumuni pisan. Salah sijine kuwe ana bangunan gede dhuwur pisan, ana menarane. Guplo sing penasaran akhire mereki gedung kuwe. Jan bareng dipereki ternyata tambah gumun kuwe lawange apik pisang, sekang kaca! Tapi bar diamat-amati ternyata neng lawang kuwe ana tulisane “OPEN”.
Guplo: GEMBLUNG! Ana open gedene semene!! Rotine kaya apa gedene? Ckckck! Rugi kye dulur-dulurku neng kota ngapak ora pada melu nyekseni. Untung aku ngwaneni minggat dadi duwe kesempatan go ndeleng open raksasa kaya kiye, ora kon ngrewangi macul nggone kaki Karto. (bungah lan bangga pisan critane)
Ora let suwe ana bule teka. Guplo Mandan panik merga bule kuwe mlaku arep mlebu maring njero open.
Guplo: Alah mister, aja mlebu!! Kuwe open!! Ngko geseng rikane!! ADJAAAA!!!
Guplo ngorong-orong karo ngaweh-aweh. Tapi bule-ne ora mudeng apa sing diomongna Guplo.
Bule: Are you allright , Sir?
Bule-ne ngeyel tetep bae mlebu. Guplo mung bisa ndeleng melas ming si bule, madan krasa salah merga ora bisa nylametna wong kue. Let ora suwe ana wong metu sekang njero gedung (bule wong negro).
Guplo: Alahlah gwe mbok? Wis diomongi kon aja mlebu tapi rikane ngeyel. Ya kuwe rika dadi geseng ireng ketuntheng kaya kuwe lah..jannn…untung bae rika esih urip!
Bule negro: What do you talking about, Sir?
Semoga artikel cerita humor lucu bahasa Jawa berjudul “Humor Ngapak: Bule Geseng” ini dapat memberikan kesegaran di tengah waktu dan aktifitas anda. (http://www.klikbanyumas.com/category/santai/humor)
KlikBanyumas.com

Sumber: http://www.klikbanyumas.com/santai/humor/humor-ngapak-bule-geseng/#ixzz2aonoBDLU

Kamus Ngapak Lucu - Daplun Dictionary

Kamus Daplun
Kamus Daplun. Kiye anu istilah sing tek gawe dhewek. Anu istilah wong dablongan. Sekarepku dhewek pokoke. Kayane sih ora nana sing bener (jenenge bae Daplun).

Ana singkatan, ana arti basa Inggris, ana ana bae. #lho

Wis lah ora usah kakehan cangkem, kiye di waca neng ngisor.
#kamusDaplun :


Gemblungan : Sarapan ( asal kata sekang gemblung = sarap ). Mudeng ora?? Keplak sisan nek ora mudeng. #lho

Love is crazy : Pacaran karo wong gemblung (ana sing gelem??)

Love is blind : Pacaran karo tukang pijet ( blind : buta, picek. Wong picek : tukang pijet)

Long Distance Relationship : Pacaran karo Meteran.

Leave me alone : Lagi Ngising. ( Aja di ganggu )


HTS : Hubungan Tanpa Sempak (enak adem.. silir)

TTM : Temen Tapi Mbayar ( Wani pira??? )

PSSI : Persatuan Sepakbola Sekarepe Inyong ( mbuh kae pada kakehan karep, ora maju-maju dadine lah bal-balane Indonesia )

DPR : Dadi Pada Ruag. (Wonge pada mikiri awake dhewek tok, rakyate ora di urusi lah) (ora kabeh sih)

Idola : Ireng Dower Ala.

Artis : Arep Tilik pipiS. (tukang ngintip, malah ana bintang bokep *ups*)

Aktor : Anune Keton koTor ( kaya videone.. Ah wis lah..)

Miss Understanding : Bencong (miss : wadon, under : ngisore, standing : ngadeg --> wong wadon sing "ngisore" ngadeg)

In the KEN to the COT at the BAD on the DOG : KENCOT BADOG

Broken Heart : Ati di tugel-tugel ( Di cacag karo peso, arep gawe sambel ati ndean. Enak kayane )

Falling in Love : Tresna gelem nyemplung jurang *plung*

Cinta Terlarang : Tresna Paling Larang (regane larang pisan, anu semilyar trilyun ndean yah??)

Yunomisowell : Rika ngerti lah nyong kuwe ala. #lho (jujur banget)

Still loving you : Esih tresna karo kowe >> lanang (maho) *apanjajal*
Ngalkun : Kowe pada ngerti monine kalkun?? cl*k icl*k kicl*k.. Nah dadi Ngalkun kuwe?? ( ngerti dhewek )


Kuwe mau #kamusDaplun . Neng Gramedia ora bakal ana. Ananae mung neng kene. :)
Semene disit #kamusDaplun nek ana liane mengko tek tambaih maning.
Salam #ngapak Ngapakers
ttd Daplun

Sumber : http://ngomongngapak.blogspot.com Coba bandingkan kata-kata berikut! Mana yang lebih efisien penggunaan kata-katanya?
(Sebelah kiri bahasa Inggris, sebelah kanan bahasa Jawa)


 1. Walk slowly on the edge (side) of the road = mlipir
 2. Faling backward and then hit own head = nggeblak
 3. Falling/tripping forward (and hit the face) = kejlungup
 4. Smearing one's body with hot oilment or liquid and then massaging it = mblonyo
 5. Riding a bicycle = ngonthel
 6. Got hit by a truck that is moving backward = kunduran truk
 7. Hot pyroclastic cloud = wedhus gembel
 8. A small, sharp thing embedded inside one's skin = susuben/ketelusupen
 9. Things getting out from a container accidentally because of grafity = mbrojol
 10. Get hit by thing collapsing on top of one' head/body = kambrukan / kebrukan
 11. Drinking straight from the bottle without using glass = ngokop
 12. Difficult to open the eyes because something is shining very bright = blereng
 13. Hanging on tightly to something = gondhelan
 14. Falling & tripping accidentally because of a hole = kejeglong
 15. Releasing "wind" from the body using a coin rubbed on the skin = kerokan
 16. A slip of the tongue, or wrong pronounciation, of particular word = kamisolsolen
....just for kidding

Diolah dari berbagai sumberSeorang Istri Lagi sewot sama Suaminya.
Istri : "Kenapa sih kamu gak bilang dari dulu kalo kamu semiskin ini..?!"
Suami : "Aku kan udah bilang… Tapi kamu aja yg gak denger & gak ngerti..!!"
Istri : "Emang dulu kamu bilang apa??"
Suami : "Aku kan bilang :Sayang, cuma kamu satu- satunya yang kumiliki & kupunya di dunia ini..
Eh, kamunya malah menjawab :So sweet…cayanku..."
Istri : "#*%&S(%@*88($%-!!!!!!!!gubrakkkkx

Matur Suwun kabehan bae. . .
by : Krizzphiet Pangeran Cintha de'Astadjiim
CP : 085713977776 / 089665523076

Curhat Pramuka Lah kiye

Pramuka


Jan,wis suwe banget kayane kie blog ora di urek-urek apa ya?mau tek bukak ngasi ana ramat pada cemanthel,malahan ana glandangan sing lagi pada turu neng dashboard
 
 


Mau bali dolan ramane sms,jere adiku sing mbeke ndaftar STM arep pramukaan tgl 24 ngesuk,kayane sih PCTA.Gara-gara sms kuwe dadi kemutan mbiyen jaman pelantikan bantara,pelantikan DA,lah pokoke jaman semono kuwe rasane susah banget,salah setitik push up,kademen push up,apa-apa push up.

Tapi siki mbarang wes kelewat masa masa kuwe,jen ngangeni (tapi nek kon nglakoni maning ya bebeh).Sing jelas sekang proses sing rekasa kuwe bener-bener krasa apa sing jenenge kebersamaan,toleransi,dan sing paling krasa kue mambu kringet karo entute bocah2 nek lagi kumpul neng tenda,haha.

Aku ora ngerti kenapa mbiyen gelem melu pramuka,nyatane pancen neng sekolahku mbiyen bocah-bocah sing melu pramuka kuwe kur setitik tok,apa maning sing gelem dadi Dewan Ambalan,wis setitik nganggo banget pokoke,bahkan akeh sing ngarani deweke kue bocah GAP (Gerakan Anti Pramuka).

Akhir-akhir kiye mandan nyesel sih melu pramuka,nyesele kuwe kenapa mbiyen ora total goli melu pramuka,padahal nek dirasa-rasa melu pramuka kuwe jan akeh banget gunane,sing paling krasa ya membangun mental,disiplin, dan ora isinan (rai tembok)!Kemutan jaman SMP,pas arep melu jelajah galang,latiane ora kur tekhnik tapi juga mental,ya kue kon nyanyi neng terminal,terus mlebu keliling neng njero pasar kewan karo nyanyi+joget joget,pokoke wis ngalahna shinta jojo.Aku bisa ngomong neng ngarepe wong akeh ya kayane gara-gara pramuka,soale aku ngalami dewek,kanca kancaku sing ora melu organisasi kon ngomong neng ngarep forum malah ngasi kringet dingin,bar kuwe ora sida ngomong.
Dasadharma pun tekan seprene aku masih hafal,terutama sing ke-sepuluh sebabe kuwe sing paling sering di langgar. hahaha :D
Ikhlas bhakti bina bangsa,berbudi bawa laksana.Maju terus pramuka Indonesia!!!!!!!!!!!
 
 
"Laskar Kenthos" stm loro banyumas pokoke sing paling joss... apa maning nek lagi dewekan.. hahaha

posting by : Krizzphiet de'Astadjiim
sponsor link : http://astadjiim.bogspot.com
sumber : http://mafiya-ngapak13.blogspot.com/2011/10/pramuka.html

Fb: Krizzphiet Pangeran Cintha de'Astadjiim
ID : krizz_bgd@ymail.com
CP : 089665523076 / 085713977776
Matur Suwun. . . :)

Rabu, 12 Desember 2012

Evaluasi Kegiatan Pramuka

Terkadang aku bertanya pada diriku sendiri...
penting nggak sih evaluasi itu..???

jawabnya: sesuai situasi dan kondisi aja...

1. ketika setelah latihan rutin pramuka  terkadang para kakak - kakak Dewan Ambalan, maupun Bantara di pangkalan tersebut mengadakan sebuah "Rapat" Evaluasi katanya.  >>> menurut aku kebanyakan hanya membuang - buang waktu mereka dengan hanya diam menunggu waktunya rapat selesai dan pulang kerumah masing-masing. "kenapa nggak rapat besok ajah, sepulang sekolah.. kalau sempet, kalo nggak ya bisa lewat sms, atau bbm kan bisa...
. . . . . . . . . . .
Lanjutan tunggu besok . . . . .

Selasa, 21 Agustus 2012

Brosur Pendaftaran Saka Bhayangkara Polsek Sokaraja

Titipan nih dari admin, buat adik - adik yg mau daftar atau ikut bergabung dengan kami di Saka Bhayangkara Polsek Sokaraja...
bisa daftar niiihhh. . . dibuka pendaftaran anggota baru tahun 2012.

naahh,, berikut ini merupakan salah satu brosur pendaftaran yang aku pungut di komputerku.
maklum, hasil buat 10 menit jadi agak jelek brosurnya. . .
hehehehe


untuk yang berminat gabung, hubungi admin :
kak Krizz di no: 089665523076 / 085713977776
facebook : Krizzphiet Pangeran Cintha de'Astadjiim
Terimakasih. . .

Kamis, 16 Agustus 2012

STRUKTUR ORGANISASI PRAMUKA

Gambar 0.01 Struktur Organisasi Gerakan Pramuka


Gambar 0.002 Struktur Organisasi Dewan Ambalan
krizz_bgd@ymail.com

Rabu, 15 Agustus 2012

Syarat Dasar untuk menjadi Bantara

Butir Materi SKU Penegak Bantara PDF Print E-mail
ImageCara menyelesaikan SKU dilakukan melalui ujian SKU . Ujian SKU adalah menilai kecakapan pramuka Penegak untuk memperoleh Tanda Kecakapan Umum ( TKU ), sehingga kecakapan yang dimilikinya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan keadaan dan kemampuan Penegak.
Bagi pembina Penegak ujian SKU merupakan salah satu usaha untuk meyakini :

-          Hasil proses pendidikan yang telah diselenggarakan.
-          Usaha yang dilakukan oleh Peserta Didik.
-          Kemampuan pembina dalam melaksanakan tugasnya.
Penguji SKU adalah Pembina yang langsung membina Penegak. Pembina yang bersangkutan dapat meminta orang lain di luar anggota Gerakan Pramuka untuk menguji. Misalnya orang yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu, orang tua atau wali penegak, namun penyelesaian akhir menjadi tanggungjawab pembinanya.

Berikut butir-butir Materi SKU Penegak Bantara :
JENIS PENGEMBANGAN
NO
BUTIR SKU
Spritual
1.a
Agama Islam

a.   Dapat menjelaskan makna Rukun Iman dan Rukun Islam.
b.   Mampu menjelaskan makna Sholat berjamaah dan dapat mendirikan Sholat sunah secara individu.
c.   Mampu menjelaskan makna berpuasa serta macam-macam Puasa
d.   Tahu tata cara merawat dan mengurus jenazah (Tazhizul Jenazah)
e.   Dapat membaca doa Ijab Qobul Zakat
f.    Dapat menghafal minimal sebuah hadist dan menjelaskan hadist tersebut
1.b
Agama Katolik

a.   Tahu dan paham makna dan arti Gereja Katolik.
b.   Dapat memimpin doa dan membangun serta membuat gerakan  cinta kasih pada keberagaman agama di luar gereja katolik
1.c
Agama Kristen Protestan

a.   Mendalami Hukum Kasih dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
1.d
Agama Hindu

a.   Dapat menjelaskan sejarah perkembangan agama Hindu di tujuan kelahiran menjadi manusia menurut agama Hindu
b.   Dapat menjelaskan makna dan hekekat ajaran Tri Hita Karana dengan pelestarian alam lingkungan
c.   Dapat mempraktekkan bentuk gerakan Asanas dari Hatta Yoga
d.   Dapat melafalkan dan mengkidungkan salah satu bentuk Dharma Gita
e.   Dapat mendeskripsikan struktur , fungsi dan sejarah pura dalam cakupan Sad Kahyangan
1.e
Agama Budha

a.   Saddha: Mengungkapkan Buddha Dharma sebagai salah satu agama
b.   Saddha: Mengungkapkan Buddha Dharma sebagai salah satu agama
c.   Menjelaskan sejarah Buddha Gotama
d.   Menjelaskan Tiratana sebagai pelindung
e.   Menjelaskan kisah-kisah sejarah penulisan kitap suci Tripitaka
Emosional
2
Berani menyampaikan kritik dan saran yang membangun dengan sopan dan santun kepada sesama teman
3
Dapat mengikuti jalannya diskusi dengan baik
Sosial
4
Dapat hidup bersama antara umat beragama dan toleransi dalam bakti
5
Mengikuti pertemuan Ambalan sekurang-kurangnya 2 kali setiap bulan
6
Setia membayar iuran kepada Gugusdepan, dengan uang yang seluruh atau sebagian diperolehnya dari usaha sendiri
7
Dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam pergaulan sehari-hari
8
Telah membantu mengelola kegiatan di Ambalan
9
Telah ikut aktif kerja bakti di masyarakat minimal 2 kali
10
Dapat menampilkan kesenian daerah di depan umum minimal satu kali
Intelektual
11
Mengenal, Mengerti dan Memahami isi AD & ART Gerakan Pramuka
12
Dapat menjelaskan sejarah Kepramukaan Indonesia dan Dunia
13
Dapat menggunakan jam, kompas, tanda jejak dan tanda-tanda alam lainnya dalam pengembaraan
14
Dapat menjelaskan bentuk pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
15
Dapat menjelaskkan tentang organisasi ASEAN dan PBB
16
Dapat menjelaskan tentang kewirausahaan.
17
Dapat mendaur ulang barang tidak terpakai menjadi barang yang bermanfaat
18
Dapat menerapkan pengetahuannya tentang tali temali dan pionering dalam kehidupan sehari-hari
Fisik
19
Selalu berolahraga, mampu melakukan olahraga renang gaya bebas dan menguasai 1 (satu) cabang olahraga tim
20
Dapat menjelaskan perkembangan fisik laki-laki dan perempuan
21
Dapat memimpin baris berbaris sangganya, dapat menjelaskan tentang gerakan baris berbaris kepada anggota sangganya yang terdiri atas gerakan di tempat
22
Dapat menyebutkan beberapa penyakit infeksi, degeneratif dan penyakit yang disebabkan perilaku tidak sehat
23
Ikut serta dalam perkemahan selama 3 hari berturut - turut

krizz_bgd@ymail.com on facebook
ahong_singa@ymail.com on yahoo
cp admin: 089665523076 / 085713977776 >>> krizzphiet de'Astadjiim Community
sumber : www.pramukanet.org

Kegiatan PCTA 2012 SMK Negeri 2 Banyumas

krizz_bgd@ymail.com on facebook
ahong_singa@ymail.com on yahoo
CP Admin : 089665523076 / 085713977776

Selasa, 24 Juli 2012

Apa sih gunanya ikut PTA

Banyak ade ade yang ragu jika masuk pramuka, mereka cenderung menilai bahwa pramuka itu kejam, jorok, judes, over act, dan tidak manusiawi. Kenapa bisa demikian? ada beberapa sebab kenapa pramuka selalu diniliai demikian diantaranya sebagai berikut:
1. Kegiatan pramuka yang identik dengan militer. (utk yg skolah di Militer pasti biasa)
2. Pramuka identik dengan panas - panasan. (aLergi maTahari kalee...)
3. Pramuka selalu ada gertakan apalagi dalam proses kegiatam perkemahan. (biaSa kaLi,, guru bahasa juga kayak gitu)
4. Sistem pendidikan dan pengembangannya dianggap kuno. Bayangkan dari mulai ditemukan sampai saat ini sandi morse tidak lepas menjadi materi pokok anggotanya. (Lah,, rumus Matematika kuno donk kalo githu..??)Nah dengan sebagain alasan tersebut seharusnya para civitas baik dewan ambalan maupun para pembina harus kreatif dalam menyusun materi yang akan diberikan kepada anak didiknya maupun ade ade didiknya. Hal ini supaya pramuka bisa berjalan dan menyesuaikan dengan perkembangan kurikulum dan juga kemajuan teknologi.

Oleh karena itu kakak berusaha untuk mengubah metode pengajaran pramuka diwilayah banyumas, khususnya di SMK Negeri 2 Banyumas. kita berusaha untuk membuat peserta bisa mencintai kegiatan pramuka dengan cara membuat mereka senang dengan acara - acara yang diadakan dalam kegiatan pramukaan..

Namun akhir akhir ini pramuka benar benar berubah 180 derajat, sistem kedisiplinan tidak lagi dipakai sebagai acuan pokok dalam mendidik semua anggotanya, malahan ada kabar bahwa juru adatpun sudah ditiadakan dalam struktur kepengurusan dewan ambalan, benar benar memprihatinkan..wajah pendidikan di negara kita ini.

Tidak jauh dari itu mereka yang notabene siswa baru (salam tahap orientasi MOS) selalu dihadapkan dengan adanya kegiatan penerimaan tamu ambalan yang merupakann hajatan besar setiap Dewan Ambalan termasuk di SMK Negeri 2 Banyumas. Mereka tamu ambalan (siswa baru) dibebankan dengan diberikannya permainan peralatan dengan kata - kata yang cukup sulit untuk dipecahakan. Akhirnya mereka mengeluh dengan berbagai alasan baik kepada pembina, orang tua maupun mengadukan secara langsung kepada kepala sekolah, sungguh tindakan ini menyedihkan mereka sebagai siswa baru yang seharusnya tanggap dalam setiap persoalan cenderung mengambil keputusan secara sepihak yang dapat mengakibatkan terkekangnya program kerja dewan ambalan..

Mereka tidak pandai dalam menterjemahkan arti pilosofis dan kerja keras dalam setiap kehidupan. Penerimaan tamu ambalan adalah langkah awal dalam melatih kedesiplinan, kepemimpinan dan kerja keras. Mereka dilatih bukan lagi sebagai anak - anak yang cengeng dan arogansi tapi didik menjadi pemuda dan pemudi yang tanggap, tangkas, disiplin, kreatif dan kritis terhadap setiap permasalahan.

Mudah - mudahan dengan semakin berkembangya kemajuan dalam segala hal, pramuka SMK Negeri 2 Banyumas bisa maju dalam segala hal. Maju dalam intelektualnya, maju dalam kedisiplinananya dan maju dalam setiap kegiatan dikancah kwaran, kwarcab maupun dikanca kwarnas. Kita tahu bahwa pramuka SMK Negeri 2 Banyumas adalah ektrakuruikuler yang banyak menghasilkan pemimpin yang tangguh dan disegani oleh pihak ektrakurikuler pramuka sekolah yang lain.

pengirim : krizz_bgd@ymail.com / ahong_singa@ymail.com

Senin, 23 Juli 2012

Pramukaan..??? Lahh MaLesss. . .

salah satu penyebab jarangnya remaja-remaja saat ini yang suka dengan kegiatan pramuka, kebanyakan mereka itu tidak menyenangi acara-acara yang ada dalam pramuka. menurut berbagai kegiatan pramuka yang saya lihat, sudah jarang saya jumpai kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dan kegatan-kegiatan baru yang lebih kreatif. kebanyakan pengurus pramuka saat ini tidak berfikir untuk menciptakan hal yang baru yang lebih inovatif. kebanyakan dari pengurus pramuka hanya mengadakan kegiatan rutin saja, bisa dibilang hanya sebagai formalitas semata. namun tidak ada yang memikirkan kelangsungan peserta kegiatan, dimana kita saat ini perlu memberikan motivasi kepada para generasi muda untuk mau mengikuti kegiatan pramuka dengan senang dan bahagia. karena pada dasarnya rasa cinta kepada pramuka akan muncul dengan sendirinya ketika mereka senang dan bahagia saat mengikuti acara pramuka.

oleh karena itu saya mengajak untuk para pengurus pramuka di indonesia, mari kita ciptakan kesejahteraan pramuka dengan merubah pola pikir kita menjadi lebih kreatif dan inovatif.

berikut ini akan saya berikan contoh kegiatan pramuka yang unik dan mungkin bia dijadikan bahan inspirasi buat kakak-kakak semua.

Raimuna Nasional X Pramuka Tahun 2012 Papua

Raimuna Nasional X Gerakan Pramuka Tahun 2012 (Rainas X 2012) akan dilaksanakan di Jayapura, Papua pada tanggal 25 Juni – 1 Juli 2012 (Update: dimundurkan menjadi tanggal 4 – 1o Juli 2012). Raimuna Nasional merupakan perkemahan akbar bagi pramuka Penegak dan Pandega se-Indonesia. Perkemahan ini tepatnya dilaksanakan di Bumi Perkemahan Cendrawasih, Jayapura, Papua.
Raimuna merupakan pertemuan Pramuka Penegak (usia; 16-20 tahun / SMA) dan Pandega (usia 21-25 tahun / Mahasiswa) dalam bentuk perkemahan. Pesertanya merupakan perwakilan dari Kwartir Cabang (Kabupaten/Kota) se-Indonesia. Tujuan utamanya adalah guna mengembangkan dan persatuan di kalangan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega melalui kegiatan kreatif, rekreatif, produktif, dan edukatif.
Raimuna Nasional Gerakan Pramuka Tahun 2012 merupakan Raimuna Nasional yang kesepuluh yang dilaksanakan Gerakan Pramuka. Rainas kali ini mengambil tema “Pramuka Indonesia Bersama Masyarakat Membangun Tanah Papua”, dengan semboyan “Bagimu Negeri Jiwa Raga Kami” serta moto “Satyaku Kudarmakan, Darmaku Kubaktikan”.
Logo Raimuna Nasional X 2012
Logo Raimuna Nasional X Tahun 2012 di Jayapura
Kegiatan dalam Raimuna Nasional 2012. Raimuna Nasional (Rainas) X Tahun 2012 di Jayapura, Papua, terdiri atas berbagai kegiatan yang dapat dikelompokkan dalam:
 • Kegiatan Umum (General Activity) yang meliputi; Keagamaan; Upacara dan Apel; Olahraga; Pameran; Karnaval; Anjangsana; dan Malam Bhinneka Tunggal Ika.
 • Pengetahuan Lingkungan yang meliputi; Globalisasi dan Dampaknya; 3R (Reduce, Recycle, Reuse); Pembangunan Berkelanjutan; Proses Sanitasi Air; dan Perawatan Tanaman.
 • Pengetahuan Sosial Budaya yang meliputi; Komunikasi Antar Agama; Dinamika Bermasyarakat; Papua dalam Nusantara; Uniknya Sastra Papua; Pendidikan Reproduksi Remaja; Pendidikan Anti Korupsi; dan Pengetahuan Bahaya Narkoba.
 • Pengetahuan Teknologi yaitu Perkembangan Teknologi informasi.
 • Pengetahuan Lain yang meliputi: Pramuka Agen Perdamaian; dan Scout Entrepreneurship.
 • Keterampilan yang meliputi: Keterampilan Saka (Satuan Karya Pramuka); Keterampilan Teknologi Umum (Perbaikan Sepedea Motor, Perbaikan Handphone, Perbaikan Jam Tangan, dan Perbaikan Komputer); Kerajinan Koteka; Kerajinan Lukisan Kayu; Kerajinan Patung; Kerajinan Tifa; Kerajinan Tas Noken; Kerajinan Kulit Kayu; TV Broadcasting (Penyiaran dan Produksi); Radio Broadcasting; Fotografi; dan Pembuatan Film.
Maskot Raimuna Nasional 2012
Pace Kribo; Maskot Raimuna Nasional 2012
 • Kegiatan Bakti, yang meliputi: Pembangunan Perpustakaan; Pembuatan Tempat Sampah; Penanaman Mangrove; Penanaman Sagu; dan Pembuatan Museum Kerajinan Tangan Indonesia.
 • Kegiatan Alam Terbuka yang meliputi: High Rope; Splash; dan Soft Rope (Permainan Pembentukan Karakter).
 • Kegiatan Seni Budaya yang meliputi: Pentas Seni Budaya; Festival Budaya Daerah; Apresiasi Film; dan Permainan Tradisional.
 • Kegiatan Wisata yang antara lain mengunjungi Festival Danau Sentani (FDS); Tugu Jendral Douglas Mac. Arthur 751 Sentani; Air Terjun 751 Sentani; Taman Budaya Papua; Perbatasan RI – Papua Nugini dan Vanimo Province; dan Wisata Pantai Base-G.
 • Subcamp yang terdiri atas lima subcamp yaitu: Pantai Tablanusu; Penjelajahan Air Terjun; Survival; Jelajah Kepemimpinan; dan Jelajah Bakti.
 • Kegiatan Khusus yang meliputi: Welcome Party Gubernur Papua; Kegiatan Orang Dewasa (untuk Pembina Pendamping / Official); Kegiatan Pinkonda (Pimpinan Kontingen Daerah); Lokakarya; dan Forum Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
Selain akan diikuti oleh Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega perwakilan dari seluruh kabupaten dan Kota (Kwartir Cabang) se Indonesia, Raimuna Nasional X Tahun 2012 ini pun akan diikuti oleh Peserta utusan Gudep perwakilan RI di luar negeri dan Utusan organisasi kepanduan dunia dari negara tetangga.
Buper Cendrawasih Papua
Salah satu sudut Buper Cendrawasih, Papua, tempat berlangsungnya Raimuna Nasional 2012 tengah dalam proses persiapan
Untuk mengenal dan mempelajari seluk beluk Rainas X lebih lanjut silahkan kunjungi http://alamendah.wordpress.com/2012/04/05/raimuna-nasional-x-pramuka-tahun-2012-papua/

 terimakasih. . .

Admin: krizz_bgd@ymail.com / ahong_singa@ymail.com
Facebook : Krizzphiet Pangeran Cintha de'Astadjiim
Contact Person : 089665523076 / 085713977776

Rabu, 18 Juli 2012

Makna Kiasan Bed AmbalanBed Ambalan yang dipasang pada seragam pramuka kita memiliki makna dan arti kiasan yang harus kita ketahui, makna kiasan bed ambalan Kamandaka - Dewi Ciptoroso adalah sebagai berikut :
 
1.Warna Merah sebagai warna luar atau keliling memiliki arti bahwa anggota ambalan kita memiliki jiwa keberanian untuk terjun dalam segala hal.
2. Warna Dasar didominasi dengan warna biru memiliki arti bahwa anggota ambalan kita memiliki suatu kharisma tersendiri.
3. Lambang Bintang berwarna Emas di atas melambangkan ketuhanan, dan susut bintang yang ada lima melambangkan kita berpedoman pada pancasila.
4. Tulisan "KAMANDAKA" atau "CIPTOROSO" merupakan nama ambalan kita.
5. Angka 10.3295 merupakan nomor gugusdepan kita.
6. Tulisan "SMKN 2 BMS" merupakan nama pangkalan kita.
7. Gambar padi dan kapas memiliki arti kesejahteraan dan kemakmuran.
8. Gambar Roda Gerigi memiliki arti Bahwa pramuka kita itu memiliki Dewan Ambalan
    sebagai motorik atau penggerak ambalan.
9. Warna Merah Putih merupakan warna bendera negara kita.
10.Gambar Tunas Kelapa merupakan Lambang Gerakan Pramuka.
11.Gambar Keris atau pusaka adat jawa memiliki arti bahwa anggota ambalan itu tidak sombong,
     karena pada penggunaan pusaka tersebut orang jawa pasti memasangnya dibagian belakang. 

begitulah makna yang terkandung dalam bed ambalan kita, semoga lambang - lambang yang memiliki arti tersebut bukan hanya sekedar perlambangan saja. tetapi dapat diaplikasikan kedalam kehidupan yang sebenarnya.

Admin : krizz_bgd@ymail.com / ahong_singa@ymail.com
CP : 089665523076 / 085713977776
Semoga Bermanfaat yach^^??
Ada kesalahan di dalam gadget ini